TESTRUTE FULLFØRT.

Kjapp oppdatering:

På vei opp til NTNU brukte vi vegvesenets kart for tungtrafikk til å finne en rute uten lave underganger. Huset er 4,45 meter høyt, men enkelte underganger langs Østerdalen til Trondheim er 4,40. Eller ikke… Vi brukte lasermåler på lave underganger og teleskopstang på lavthengende ledninger, og fant ut at veien om Østerdalen gjennom Kongsvinger er en mulig rute. Det er mye enklere enn planlagt 😀

Med det er vi klare for transport i midten av september. I mellomtiden vil jeg finne en tomt!

Jernbaneundergangen ved Atna trodde vi var for lav. Bilde: Statens Vegvesen